Alchemio

Zastupujeme skupinu zahraničních společností z oblasti chemické výroby.


Johnson Matthey Catalysts

Předmětem činnosti Johnson Matthey Catalysts je výroba katalyzátorů, které jsou používány v technologiích výroby čpavku, methanolu a vodíku a pro hydrogenace při výrobě ztužených pokrmových tuků a mastných kyselin. Kromě toho Johnson Matthey Catalysts dodává některé speciální katalyzátory s využitím svých zkušeností s různými technologiemi výroby katalyzátorů a speciálních nosičů. Kromě výroby katalyzátorů poskytuje Johnson Matthey Catalysts řadu služeb pro svoje klienty a nabízí vlastní originální technologie.

Doncasters Paralloy

Firma Paralloy se zabývá výrobou speciálních trubek a prefabrikátů pro chemický průmysl, ale i pro jiná průmyslová odvětví. Je specialistou na odstředivé lití vysoce pevných ocelových trubek z legovaných ocelí. Dodává reaktorové trubky zejména pro ethylenové jednotky a katalyzátorové trubky pro parní reforming. Pokroková technologie a použití posledních novinek v oblasti metalurgie vysoce legovaných ocelí umožňují dosáhnout zvýšení výkonnosti stávajících aparátů až o 20% pouhou výměnou trubek.

Whitford Plastics Ltd.

Také firma Whitford Plastics Ltd patří do skupiny chemických producentů v oblasti speciálních produktů. Každý se jistě denně může setkat s nádobím, nářadím, kuchyňskými přístroji s nepřilnavou úpravou povrchu. Whitford dokázal vyvinout takové materiály, které nejen vydrží vysokou teplotu, ale které takřka nelze poškodit ani hrubým zacházením při zachování všech výhod povrchu k němuž se nepřilepí ani spálené potraviny. Kuchyňská výbava je však jen nepatrnou částí nepřeberného množství aplikací povlaku na bázi fluorovaných polymerů. Všude tam, kde je třeba zajistit samočištění povrchu, chemickou odolnost, odolnost vůči korozi, mazání bez oleje nebo vazelíny nebo dokonalé odolné těsnění, a nebo i jen na omak příjemný povrch rukojeti, je možné setkat se s produkty Xylan, Quantum, Quantanium, Excalibur, Xylac, Xylar nebo Dykor.

ACI Industries

ACI Industries je firma s celosvětovou působností na poli výkupu a prodeje kovových odpadů a odpadů obsahujících kovy. Významnou součástí aktivit ACI Industries je zajišťování ekologické likvidace použitých katalyzátorů.

Ostatní partnerské firmy

Kromě výše uvedených hlavních partnerů je možné na konkrétní dotaz zjistit možnosti zajištění dalších druhů průmyslových chemikálií, například komponent PU systémů nebo přípravků pro plastikářské aplikace.